ks. dr Grzegorz Harasimiak

Kontakt

Ilustracja kontaktu

starszy wykładowca

Adres:
pok. 306
ul. Narutowicza 17a

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

 

Prawo karne i prawo wykroczeń - ćwiczenia

Wydział Humanistyczny

 

Prawo karne i prawo wykroczeń - wykład

Wydział Humanistyczny

 

9.00 - 9.45

 

 

 

10.00 - 10.45

 

 

Prawo rodzinne – wykład

Wydział Teologiczny

 

10.45 - 11.30

 

 

 

11.45 - 12.30

 

 

Dyżur  i Konsultacje

Wydział Prawa i Administracji

 

12.30 - 13.15

 

 

 

13.30 - 14.15

 

 

 

14.15 - 15.00

 

 

 

 

15.15 - 16.00

 

 

 

 

 

16.00 - 16.45

 

 

 

 

 

17.00 - 17.45

 

 

 

 

 

17.45 - 18.30

 

 

 

 

 

18.45 - 19.30

 

 

 

 

 

19.30 - 20.15

 

 

 

 

 

Prawo karne i prawo wykroczeń – ćwiczenia, Wydział Humanistyczny ul. Krakowska s.70 wtorek godz. 8.00-14.45 (do 02.12.14 włącznie)

Prawo karne i prawo wykroczeń – wykład, Wydział Humanistyczny ul. Krakowska s.153 czwartek godz. 8.15-9.45

Prawo rodzinne – wykład, Wydział Teologiczny  ul. Pawła VI nr 2 s. 302 czwartek 10.10-11.40

Dyżur,  Wydział Prawa i Administracji ul. Narutowicza 17a pok. 306 czwartek 12.00-13.00

Konsultacje, Wydział Prawa i Administracji ul. Narutowicza 17a pok. 306 czwartek 13.00-14.00

 PUBLIKACJE 

 


Pozycje zwarte
Pozycje zwarte
1. Ewolucja zasad odpowiedzialności, traktowania i postępowania z nieletnimi. Ottonianum, Szczecin 2000;
2. Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi. Analiza i wnioski, Ottonianum, Szczecin 2001.

Publikacje w pracach zbiorowych
1. Przestępstwo nielegalnego przekroczenia granicy. [W:] I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka [red.] Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, LexisNexis, Warszawa 2005.
2. Demoralizacja – podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi. [W:] J.M. Stanik, L. Woszczek [red.] Przestępczość nieletnich. Aspekty psychospołeczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
3. Dyrektywa indywidualizacji w postępowaniu z nieletnimi. [W:] J.M. Stanik, L. Woszczek [red.] Przestępczość nieletnich. Aspekty psychospołeczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
4. Nieletni sprawcy czynów zabronionych – winni czy ofiary w polskim modelu postępowania z nieletnimi. [W:] L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska [red.] Gaudium In litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Liber, Warszawa 2005.
5. Uwagi o odpowiedzialności karnej w dawnej Polsce. [W:] E. Komorowska, A. Furier [red.] Świat Słowian w języku i kulturze, Print Group, Szczecin 2005.
6. Granice represji karnej. Uwagi o propozycji zmian odpowiedzialności karnej nieletnich w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności. [W:] J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska [red.] Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
7. Konstrukcja odpowiedzialności karnej nieletnich w świetle kodeksu karnego z 1997 roku i propozycji jego zmian. [W:] T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk [red] Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
8. Obraz zachowań patologicznych dzieci i młodzieży w Szczecinie. [W:] T. Bukiet-Nagórska [red.] Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała 2006.
9. Możliwości ujednolicenia postępowania z nieletnimi w państwach europejskich na tle idei europeizacji prawa karnego. [W:] T. Smoliński [red.] Modele integracji międzynarodowej, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2006.
10. Rak jest rybą, czyli uwag kilka o języku prawa i prawników. [W:] E. Komorowska, A. Krzanowska [red.] Świat Słowian w języku i kulturze. Kulturoznawstwo, historia, Print Group, Szczecin 2006.
11. Wizerunek nieletnich sprawców czynów zabronionych w kontekście badań nad determinantami zachowań ludzkich. [W:] B. Gawrońska-Szklarz [red.] Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej (Materiały II Kongresu Nauki), Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 2006;
12. Ochrona środowiska jako dobro prawnie chronione w polskim prawie karnym. [W:] W. Dyk [red.] Sozologia systemowa. T. II Antroposfera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
13. Ustalanie elementów kryminogenezy, a sędziowskie decyzje o wszczęciu i prowadzeniu postępowania z nieletnimi sprawcami czynów karalnych. [W:] J. Stanik [red.] Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk paraprzestępczych i przestępczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, Warszawa 2007.
14. Wychowanie a znęcanie w rodzinie nad małoletnim w polskim prawie karnym. [W:] J. Krukowski, A. Maćkowski [red.] Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
15. Uwagi na tle denotacji dobra prawnie chronionego w przestępstwach przeciwko wolności sumienia i wyznania. [W:] E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wancinkiewicz [red.] Prawne aspekty wolności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
16. Podstawy odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy pocztowej.[W:] R. Czaplewski, K. Flaga-Gieruszyńska [red.] Rynek usług pocztowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
17. Wybrane, sporne kwestie w polskim prawie karnym w świetle nauczanie Jana Pawła II. [W:] R. Misiak, K. Guzikowski [red.] Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia historyczne i społeczne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
18. Godność człowieka w świetle nauczanie Jana Pawła II a podstawa praw i wolności w polskim systemie prawnym. [W:] Ż. Kozicka-Borysowska, J. Misiukajtis [red.] W kręgu słowa, Print Group, Szczecin 2008.
19. Podstawy kryminalizacji zachowań ujętych w art. 199 §3 k.k. [W:] J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński [red.] Reforma prawa karnego propozycje i komentarze, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2008.
20. Satanizm w świetle konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i wyznania. [W:] S. Bukalski [red.] Szatan w religii i kulturze, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
21. Implementation of the EU Council Framework Decision on combating the sexual exploitation of children and child pornography to the Polish Penal Code. [W:] E. Cała-Wacinkiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska, D.Wacinkiewicz [red.] Poland in the Europen Context – Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
22. Prawnokarna problematyka złego traktowania małoletnich. Istota i skala zjawiska w Polsce. [W:] E. Krzyżak-Szymańska [red.] Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2009,
23. Wiek sprawcy czynu zabronionego jako kryterium zdolności do ponoszenia odpowiedzialności karnej w prawie polskim. [W:] J. Warylewski [red.] Czas i jego znaczenie w prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
24. Represje wobec Kościoła katolickiego na przykładzie postępowań karnoadministracyjnych na terenie województwa szczecińskiego w latach 1962–1972. [W:] T. Ceynowa, P. Knap [red.] Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945-1989, Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2010.
25. Uwagi dotyczące postępowania z nieletnimi na tle określenia jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego w tzw. kodeksie nieletnich. [W:] S. Bukalski [red.] Duszpasterskie i profilaktyczne aspekty służby penitencjarnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
26. Encyklopedia Zagadnień Międzynarodowych. E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz [red.], C.H. Beck, Warszawa 2011 [autorstwo haseł].
27. Instytucjonalne represjonowanie Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim na przykładzie szpitala św. Karola Boromeusza w Szczecinie. [W:] A. Dymer [red.] Człowiek. Religia. Zdrowie, Instytut Medyczny im. Jana Pawła II, Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 2011.
28. Obowiązek zapewnienia edukacji dzieci przez ich rodziców w świetle prawa kanonicznego. [W:} J. Piskorski [red.] Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011.
29. Opinia biegłego w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. [W:] J.M. Stanik [red.] Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
30. Kryminalizacja bigamii w świetle konstytucyjnego obowiązku ochrony małżeństwa w Polsce. [W:] R. Sztychmiler, J. Krzywkowska {red.] Małżeństwo na całe życie?, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu wearmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2011.
31. Prawo do obrony a funkcje adwokata w kanonicznym procesie karnym. [W:] R. Sztychmiler, J. Krzywkowska [red.], Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2012.
32. Dziecko jako adresat normy prawno karnej. [W:] M. Różański, J. Krzywkowska [red.] Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30-lecia pracy naukowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2013
33. Określenie czynu karalnego jako podstawy odpowiedzialności w polskim modelu postępowania z nieletnimi. [W:] A. Błachnio-Parzycha, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska [red.] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa profesora Jana Skupińskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
34. Podstawy prawne obowiązku troski władzy publicznej o osoby chore psychicznie ss. 411-424, (s. 13). [W:] A. Dymer [red.], Człowiek. Religia. Zdrowie, Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, Wydawnictwo "Kadruk", Szczecin 2013, s. 514, ISBN 978-83-61233-49-7.


Artykuły w czasopismach
1. Od represji do opieki i wychowania. „Szczecińskie Studia Kościelne” 1994, nr 5.
2. Podłoże, geneza, motywy zachowań patologicznych dzieci i młodzieży. „Prezbiterium” 1998, nr 5-6.
3. Uwagi o etycznych i moralnych podstawach nauki o przestępstwie w polskim prawie karnym. „Colloqia Theologica Ottoniana” 2002, nr 2.
4. Dyrektywa dobra nieletniego w postępowaniu z nieletnimi. Analiza i wnioski. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 2002, nr 14.
5. Idea wczesnej interwencji wychowawczej w polskim modelu postępowania z nieletnimi. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 2002, nr 15.
6. Problematyka biopsychicznych determinantów zachowań przestępczych. „Colloqia Theologica Ottoniana” 2003, nr 1.
7. Rodzinne uwarunkowania zachowań patologicznych dzieci i młodzieży. „Colloqia Theologica Ottoniana” 2003, nr 1.
8. Obraz zachowań patologicznych dzieci i młodzieży w Szczecinie, „Colloqia Theologica Ottoniana”, nr 2003, nr 2.
9. Pojęcie niedostosowania społecznego a polski model postępowania z nieletnimi. „Studia Prawnicze” 2004, nr 2.
10. Mediacja w polskim modelu postępowania z nieletnimi. „Przegląd Prawa Karnego” 2004, nr 23.
11. Kluczowe zagadnienia prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich. „Zeszyty Naukowe Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego” 2004, nr 2-4.
12. Idea integracji europejskiej a europeizacja prawa karnego. „Problemy integracji europejskiej” 2005, nr 3.
13. Problem zachowań przestępczych dzieci i młodzieży. „Kwartalnik MEN – Opieka, Terapia Wychowanie” 2005, nr 3-4.
14. Młody człowiek – urodzony przestępca? Zarys problematyki determinantów zachowań patologicznych. „Biuletyn V. Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki w Szczecinie i Koszalinie” 2005.
15. Zachowania przestępcze nieletnich w świetle danych statystycznych. „Przegląd Prawa Karnego” 2006, nr 25.
16. Ewangeliczny opis męki i śmierci Jezusa w świetle ówczesnego prawa. „Niedziela” 2006, nr 10.
17. Kluczowi uczestnicy procesu Jezusa. „Niedziela” 2006, nr 11.
18. Postępowanie z Jezusem przed Sanhedrynem. „Niedziela” 2006, nr 12.
19. Podstawy wyroku skazującego w sprawie Jezusa. „Niedziela” 2006, nr 14.
20. Wykonanie wyroku na Jezusie. „Niedziela” 2006, nr 15.
21. Spotkanie ze Zmartwychwstałym w świetle misterium Jego męki i śmierci. „Niedziela” 2006, nr 16.
22. Przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym nieletnich w środowisku lokalnym. Cz.1, „Wychowanie na co dzień” 2006, nr 12.
23. Przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym nieletnich w środowisku lokalnym. Cz.2, „Wychowanie na co dzień” 2007, nr 1.
24. Teza o nieletnim jako „urodzonym przestępcy” w świetle zarysu teorii omawiających etiologię zachowań przestępczych. „Zeszyty katechetyczne” 2007, nr 4(46).
25. Paragrafem w małolata. „In Gremio” 2007, nr 4.
26. Adwokat w prawie kanonicznym – kto to taki? „In Gremio” 2007, nr 5.
27. Pełnomocnik w prawie kanonicznym. „In Gremio” 2007, nr 6.
28. Urzędnicy Trybunału Kościelnego biorący udział w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. „In Gremio” 2007, nr 7–8.
29. „Problem „wakacyjnego” miejsca sprawowania Mszy świętej”, w: In Gremio 9 /2007;
30. Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w dawnej Polsce. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze” 2008, nr 18.
31. Prawnicy nie gęsi … swojego patrona też mają. „In Gremio” 2008, nr 3–4.

Ogłoszenia Dziekanatów < zwiń >

Ogłoszenia SSP

Ogłoszenia NSP

Ogłoszenia SSA

Ogłoszenia NSA

Ogłoszenia SSEP

Ogłoszenia SSD

Ogłoszenia NSD

Ważne terminy dla studentów

logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@mec.univ.szczecin.pl
www.mec.univ.szczecin.pl
www.wpiaus.pl